Καθαρισμοί χαλιών και μοκετών. Σε αυτόν τον χώρο της ιστοσελίδας μας, παρουσιάζονται μερικές από τις εργασίες καθαρισμού που έχουμε αναλάβει. Δείτε φωτογραφίες, περιγραφές και βίντεο καθαρισμών χαλιών και μοκετών.