Καθαρισμός στρωμάτων. Εδώ παρουσιάζονται μερικές από τις εργασίες που έχουμε αναλάβει σε επί τόπου καθαρισμούς στρωμάτων. Δείτε φωτογραφίες, βίντεο από τις εργασίες αυτές.