Μοκέτες

1.00 χωρίς Φ.Π.Α.

Μοκέτες είναι αυτά που έχουμε ένωση/στερέωση νημάτων σε μία υφαντουργική επιφάνεια χωρίς να ραφτούν. Η πίσω πλευρά έχει πάντα συγκολλητική ουσία.

* (Η υπηρεσία ξεστρώματος/στρωσίματος γίνεται εφόσον ο πελάτης έχει αφαιρέσει από τον χώρο οποιοδήποτε εύθραυστο ή άλλο ευαίσθητο αντικείμενο επάνω από τα έπιπλα ή από τον χώρο που θα γίνει η εργασία. Τυχόν ζημιά ή θραύση κατά το ξέστρωμα/στρώσιμο δεν βαρύνει τους υπαλλήλους της επιχείρησης αλλά και την επιχείρηση.)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…